Nasz przekaźnik dostał aktualizację i lista instancji pokazuje w tej chwili nie samą prostą listę dołączonych instancji, ale podzieloną na sekcje które instancje są aktywne, które mają chwilowe problemy oraz które już nie istnieją.
relay.101010.pl

Follow

@xaphanpl Hello.
If you don't mind, can you share the source code for this relay?
there is a link to pleroma relay, But relay.101010.pl seems to be modified version.

Sign in to participate in the conversation
Qdon

Queer-friendly한 마스토돈 인스턴스입니다. 퀴어들이 마음 놓고 이용할 수 있는 안전한 공간을 목적으로 개설되었습니다.